PREZIDENTOVI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY, MUDR. KUBKOVI, SE NABÍZÍ BEZPLATNÁ PÉČE AUTOMEDIACE®.
To aby nadále nehanobil dobré jméno tisíců poctivých českých lékařů svými afektními výkřiky, pro příklad naposled : “Kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah.”, což řekl Milan Kubek např. 11. 6. 2018 na DVTV, a bylo zveřejněno na Aktuálně.cz , na TWITTER a jinde, a což je, kromě jiného, v přímém rozporu také s výsledky mnoha dnes už veřejně známých vědeckých výzkumů. O tom, že podle MUDr. Kubka je bludem i čínská medicína a to navzdory tisíciletým praktickým výsledkům této starobylé kultury, netřeba polemizovat. Péči nabízím panu prezidentovi pro bono já, jako maličká součást té “...šedé zóny, kterou nikdo neřeší a nikdo za ni nenese odpovědnost...”, a kterou, doufám, nehodlá pan prezident Kubek kontrolovat osobně.
Raději nám všem, panu prezidentovi Kubkovi zvlášť, přeji sílu k unesení odpovědnosti za vlastní život, obnovu zdravé sebereflexe a konečně také alespoň náznak pocitu osobní svobody.
Empiricky vnímám, že skuliny mezi paragrafy jsou proto, aby si každý z nás vybral, zda do nich vsune lidskost, etiku a úctu k tomu, co nás všechny vysoce převyšuje, nebo vsune svůj primitivní strach, jako počátek šíření agrese, v ruce s novou metlou, pozemsky mocnou, která tak dobře mete.
V úctě Marie Voříšková, kdysi dávno spontánně (placebo) uzdravená z karcinomu plic, majitelka ochranné známky Automediace®.

ZDA PLATÍ ONO ZNÁMÉ TOMÁŠE AKVINSKÉHO, ŽE "DOBRÉ SE SAMO ŠÍŘÍ VÍC, NEŽ ZLÉ" prověřujeme všichni praxí svých životů denně.
Pokud podle G.W.F. Hegela filosofie znamená "Rozumět tomu, co je", pak je pro lidský život filosofie nutná.
K poznání etiky, jako praktické disciplíny filosofie, tedy k vědomí rovnováhy všeho, se ale nelze propracovat snažením, nelze se jí naučit, ona nemůže přijít zvenčí. Jí se lze jen odevzdat k sobě dovnitř, otevřením svého nitra, odvážným poznáním sebe sama.

Přirozeným mechanismem každého lidského života je proces Automediace® - zde

Prohlédněte si videa YouTube Automediace® Voříšková - zde

NENAHRADITELNÁ VLASTNÍ ZKUŠENOST

Jako advokát (u České advokátní komory pod evidenčním číslem 6365) jsem samozřejmě vázána povinností mlčenlivosti. Ve zveřejňování vlastních zkušeností z téměř třicetileté privátní právní praxe a advokátního života jsem tedy omezena. Takto jsem jako advokát zákonem omezena jistě spravedlivě, v praxi by měla být chráněna práva i osobní údaje každého.
Jenže…
Jenže se stalo, že jsem se v posledních letech párkrát dostala do osobních kritických životních situací, které člověka, jako účastníka - subjekt právních vztahů, nutí k volbě, zda se bránit, nebo rezignovat. Zda se mlčky ještě víc shrbí, ztvrdne a uvnitř sebe posílí ukřivděnost a bezmocnost, možná zlost, možná strach. Nebo začne svou nespokojenost křičet kolem sebe a svým “spravedlivým bojem” podněcovat další lidi k agresi, nesnášenlivosti, nenávisti.
Zvolila jsem třetí možnost - pod heslem “Není důležité, co prožíváte, je ale důležité, jak to snášíte” jsem jako zarputilý odpůrce psychofarmak opakovaně trpělivě procházela Automediací®, mé bolavé emoce se tak spontánně vypouštěly do nekonečné tmy a přeměňovaly se na světlo, narůstal můj vnitřní klid a síla se “bezemočně” bránit oficiální zákonnou cestou. Tak jsem se např. k vítězství mé obrany proti mediálně známému advokátovi, JUDr. Zdeňkovi Altnerovi propracovávala českými soudy bezmála jedenáct roků.
Vedle toho dosud užitečně snáším důsledky kyberšikany páchané na mně, jako advokátu, mně neznámou paní Marií Kropáčkovou, kterou jsem nikdy v životě neviděla, které jsem nikdy žádné služby neposkytovala, a která, světe div se, (podle sdělení Policie ČR) byla a dosud je ředitelkou jedné vesnické základní školy.
Zastoupení elitními advokáty v těchto i dalších “mých” věcech mi přineslo nepřenosnou osobní zkušenost “účastníka řízení” - zažila jsem v praxi opakovaně, že jen nemnoho “odborníků” (i právníků) ví o tom, že ve své odborné praxi (také advokátní nebo soudcovské) je vždycky nejprve člověkem, a teprve pak “odborníkem”.
Zažila jsem v praxi opakovaně, že zásada recentní právní teorie, že spravedlnost je souhrnem svobody a rovnosti, je zásadou teoretických právních učení, vzdálených potřebám lidských životů na hony.
A tak jsem i sama na sobě, jako člověk občan, zažila zkušenostní poznání, že není-li základní hodnotou společnosti a pilířem sociální dynamiky etika, jako praktická disciplína filosofie, nemůže se společnost lidí vyvíjet jiným směrem, než k vlastní razantní přeměně, nazývané dnes už mnohými vědci stručně kolaps.

Proto vedle výkonu advokacie praktikuji praktické výsledky čtvrtstoletí bádání mechanismu nazvaného Automediace®

Aktualizace 01.02.2019