Rozhodnutí a publikace

Střídavá péče o děti

PŘEHLED JUDIKATURY:V odborných kruzích a díky medializaci i v řadách široké veřejnosti je již známo, že Ústavní soud v minulém roce vydal několik rozhodnutí, ve kterých odůvodnil a formuloval závěr, že svěření dítěte do střídavé péče by mělo…

Více

Zajištění závazku v insolvenci

Obdobně jako § 28 odst. 3 ZKV (zákon č. 328/1991 Sb.) insolvenční zákon stanoví v § 167 odst. 1 a § 299 odst. 1 pravidlo uspokojit zajištěné věřitele podle pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění, tedy v pořadí dle doby vzniku…

Více

Nabytí vlastnictví od nevlastníka

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR sp. zn. III. ÚS 1594/168.11.2016Nabytí vlastnického práva od nevlastníka a posouzení dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní…

Více

Vítězství je v rovnováze

Výňatek z rozhovoru s prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšilem, Ph.D., DSc. , laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016 - obor společenské vědy : PRÁVNÍ SYSTÉMY ODPOVÍDAJÍ RŮZNÝM KULTURÁM Text: Josef Matyáš Věnujete se výzkumu…

Více

... proto k soudu pomalu

ÚSTAVNÍ NÁLEZ vydaný dne 1. září 2016 Ústavním soudem České republiky (dále „Ústavní soud“) pod  sp. zn. II. ÚS 1847/16 se zabývá povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní úpravy ...

Více

Zákony především pro lidi

NAŠICH PĚT SOUVĚTÍ  :
1) Každý člověk touží žít svobodně a radostně - k ochraně šťastného života každého člověka společnost lidí tvoří zákony. 

2) Dokud společnost lidí uctívá a respektuje přirozenou podstatu člověka - lidskou šlechetnost a právo na šťastný život, zákony jsou stručné, jednoduše jasné... 

Více