Mgr. Marie Voříšková, advokát,
osvědčení ČAK v Praze č. 6365 ze dne 19.8.1996,
komerční právník od r.1991,
zaměstnanecká právnická praxe od r.1986,

Sídlo: okres Jičín, Pecka, Horní Javoří 23, PSČ 507 82
Pobočka: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44, PSČ 120 00
Telefon: +420 773 458 333
E-mail: maria@voriskova.cz


Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění, a to v oblasti práva občanského, zvláštních řízení soudních, práva korporátního, rodinného, úpadkového i správního.

  • Pomohu a zastoupím Vás ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu manželství, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání dědictví, sousedských sporů atp.
  • Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy o dílo, darovací a kupní, včetně převodů nemovitostí, příkazní, nájemní a jiné včetně inominátních, smlouvy pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků.
  • Poradím Vám s uplatněním nároků na odškodnění za průtahy v řízení a nemajetkovou újmu.

Nové paradigma - že nutným základem jednání je etika a právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již třicet let.

Odměnu za právní služby advokáta účtuji dle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.

Informace pro spotřebitele: V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele platí, že dojde-li mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) ke sporu, a tento spor nebude vyřešen dohodou, může se klient obrátit na Českou advokátní komoru jako příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

V řízeních trestních vystupuji vesměs výlučně jako obhájce ex offo s vědomím, že právo na ochranu svých práv má ve svízelné životní situaci každý člověk.

Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty při Krajském soudě v Hradci Králové pod evidenčním číslem 34/93 – A, jsem byla ustanovena na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních správcem konkursní podstaty (případně likvidátorem) těchto úpadců: ŠECL František, Chotěboř; SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou; NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách; DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové; ENT – AX, s.r.o., Pardubice; Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v Podkrkonoší; TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč; FM STEKO, s.r.o., Slatiňany; REVO VM s.r.o., Pardubice; GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč; ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče; FAJFR Milan, Choceň; VLČEK Petr, Pardubice; MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov.


Odpověď k častým dotazům :

Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem?

JEN ADVOKÁT MŮŽE POSKYTOVAT PRÁVNÍ RADY
5. 5. 2016/autor: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, www.dostupnyadvokat.cz

Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem? Nevíte? Nebuďte smutní, často to neví ani studenti, kteří se hlásí na právnickou fakultu.

Svět práva je velmi široký a zahrnuje advokátní kanceláře či právní poradny na jedné straně a soudy či různé úřady na straně druhé. Přitom ve všech případech jde o studenty jednoho oboru – absolventy právnické fakulty. I proto je paradoxní, že právnická fakulta je pro mnoho uchazečů o vysokoškolské vzdělání „sázkou na jistotu“ – bránou k atraktivní a zaručené kariéře. Často přitom netuší, čím se vlastně absolvent právnické fakulty stává a jaké kariéry může svou pílí docílit. To je způsobeno tím, že si lidé často pletou pojmy „právník“, „advokát“, nebo „doktor práv“. Jde přitom o velmi odlišné kategorie.

Právník je člověk, který získal vysokoškolské právnické vzdělání. Většinou tak smýšlíme o absolventech magisterských právnických oborů jedné ze čtyř právnických fakult v zemi, tedy nikoliv o absolventech, kteří vystudují studijní programy na soukromých vysokých školách. Aby to nebylo tak jednoduché, právník, který tedy již získal akademický titul magistr (Mgr.), může získat další akademický titul doktora práv (JUDr.). Je to však naprosto nepodstatné z hlediska jeho kvalifikace a nijak to nevypovídá o praktických dovednostech daného člověka. Jde spíše o vědeckou disciplínu, o tzv. malý doktorát, který v jiných oborech většinou tvoří předstupeň k tzv. velkému doktorátu (Ph.D.). Ten lze získat dalším, minimálně tříletým navazujícím studiem. Titul JUDr. tedy nemá s výkonem právnických profesí (především v oblasti advokacie a právních služeb) vlastně nic společného a jeho udělení není pro takovou činnost nutným ani podstatným předpokladem.

Důležitější je však od pojmu „právník“ odlišit pojem advokát nebo advokátní koncipient.

  • Advokát je jedním z právnických povolání vedle např. soudce, notáře či podnikového právníka. A pouze advokát smí poskytovat právní služby za úplatu, tedy provozovat placenou právní poradnu. Poskytováním právních služeb se pak rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.
  • Advokátní koncipient je pak „tovaryš“, učeň, kterého „mistr“ advokát má zasvětit do svého řemesla, což po uplynutí povinné tříleté služby prověří advokátní zkouška. Regulace advokátního stavu slouží k tomu, aby si klient mohl být jist odbornou a profesní erudicí svého zástupce z advokátní kanceláře.

Je tedy vhodné mít vždy rozdíl mezi advokátem a právníkem na zřeteli a nenechat se napálit od nepojištěného samozvaného právního „odborníka“. V týmu našich advokátů naleznete samozřejmě pouze pojištěné advokáty, případně pod vedením zkušeného advokáta jeho advokátní koncipienty. Proto pokud potřebujete právní radu, vyhledejte (dostupného) advokáta.
5. 5. 2016 / autor: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát.