Zákony především pro lidi

NAŠICH PĚT SOUVĚTÍ  :

1) Každý člověk touží žít svobodně a radostně - k ochraně šťastného života každého člověka společnost lidí tvoří zákony. 

2) Dokud společnost lidí uctívá a respektuje přirozenou podstatu člověka - lidskou šlechetnost a právo na šťastný život, zákony jsou stručné, jednoduše jasné a jejich dodržování je rychle spravedlivě vynutitelné - ve zdravé společnosti každý sám ví, co je správné a co "se nesmí" a podle toho zodpovědně řídí svůj život. 

3) Nadřazuje-li však společnost nadevše právo jedněch lidí ovládat druhé a projev práva nerovnosti subjektů podřizuje absolutní nadvládě moci peněz a strachu, je už společnost lidí nemocná - zákony takové společnosti jsou komplikované, často nesmyslné a navzájem si odporující, moc zákonodárná, výkonná a často i soudní stojí přímo proti člověku.  

4) Nemoc společnosti lidí zastírá jejich zdravé "zevnitř" a je posilována systémem "mocných zvnějšku" cíleně programovaným vyvoláváním a současným potlačováním vnitřní emoční bolesti "bezmocných".

5) Proto cestou k uzdravení každého člověka a potažmo celé společnosti (včetně úpravy jejích zákonů) může být  kultivovaný "návrat k sobě dovniř", poznání svých zapomenutých a vytěsněných negativních emocí a v důsledku takového poznání přirozené rozšíření etiky vlastního vnímání, eliminace strachu a oslava jedinečně lidských duchovních kvalit.

Niccoló Machiavelli, (žil a tvořil v letech 1469 - 1527)  :
"A je třeba si připomínat, že nic nezačíná tak obtížně, není nebezpečnější prosazovat nebo nejistější ve svém úspěchu, než se ujmout vedení nad zaváděním nového pořádku věcí. To proto, že takový inovátor má za nepřátele všechny, kterým se dařilo za starých podmínek, ale jen vlažné obránce v těch, kterým se může dařit mnohem lépe v kvalitách nových. Tento chlad je částečně důsledkem obav z odpůrců, kteří mají moc a zákony na své straně, ale dílem plyne i z nedůvěřivosti lidí, kteří váhají uvěřit novotám, dokud si nezískají dlouhodobé zkušenosti s nimi. " 

 

NAŠE KRÉDO :
ÚTOČNÝ I "JEN" MENTÁLNÍ  BOJ ČLOVĚKA PROTI ŽIVÉMU VEDE KONEČNĚ VŽDY JEN K ZÁHUBĚ AGRESORA.
PROTO JSME STÁLE JEŠTĚ I V NEMOCNÉ SPOLEČNOSTI SCHOPNI SE BRÁNIT DŮSLEDNĚ ÚSPĚŠNĚ.
SVOBODNĚ, VE ZDRAVÍ A V RADOSTI.