Advokátní služby

Mgr. Marie Voříšková, advokát, osvědčení České advokátní komory v Praze č. 6365 ze dne 19.8.1996, (komerční právník od r.1991, zaměstnanecká právnická praxe od r.1986), sídlo: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44, PSČ 120 00, pobočka: okres Jičín, Pecka, Horní Javoří 23, PSČ 507 82.
 
Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění a to v oblasti práva občanského, korporátního, rodinného, úpadkového, správního, včetně převodů nemovitostí. Vymůžu Vám odškodnění za průtahy v řízení, nemajetkovou újmu, pomohu Vám ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu atp. Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy o dílo, kupní, příkazní, nájemní, darovací a jiné včetně inominátních, smlouvy pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Nové paradigma - že nutným základem jednání je etika a právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již téměř třicet let.
V oblasti práva trestního vystupuji vesměs výhradně jako obhájce ex offo s vědomím, že právo na ochranu svých práv má každý člověk ve svízelné situaci.
Odměnu za právní služby advokáta účtuji podle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.

Informace pro spotřebitele: V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele platí, že dojde-li mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) ke sporu, a tento spor nebude vyřešen dohodou, může se klient obrátit na Českou advokátní komoru jako příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty při Krajském soudě v Hradci Králové pod evidenčním číslem 34/93 – A, jsem byla ustanovena na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních správcem konkursní podstaty (případně likvidátorem) těchto úpadců:
ŠECL František, Chotěboř
SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou
NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách
DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové
ENT – AX, s.r.o., Pardubice
Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v podkrkonoší,
TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč,
FM STEKO, s.r.o., Slatiňany
REVO VM s.r.o., Pardubice
GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč
ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče
FAJFR Milan, Choceň
VLČEK Petr, Pardubice
MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov.