Pět vět :
1) Každý člověk touží žít svobodně a radostně - k ochraně šťastného života každého člověka společnost lidí tvoří zákony. 

2) Dokud společnost lidí uctívá a respektuje přirozenou podstatu člověka - lidskou šlechetnost a právo na šťastný život, zákony jsou stručné, jednoduše jasné a jejich dodržování je rychle spravedlivě vynutitelné - ve zdravé společnosti každý sám ví, co je správné a co "se nesmí" a podle toho zodpovědně řídí svůj život. 

3) Nadřazuje-li však společnost nadevše právo jedněch lidí ovládat druhé a projev práva nerovnosti subjektů podřizuje absolutní nadvládě moci peněz a strachu, je už společnost lidí nemocná - zákony takové společnosti jsou komplikované, často nesmyslné a navzájem si odporující, moc zákonodárná, výkonná a často i soudní stojí přímo proti člověku.  

4) Nemoc společnosti lidí zastírá jejich zdravé "zevnitř" a je posilována systémem "mocných zvnějšku" cíleně programovaným vyvoláváním a současným potlačováním vnitřní emoční bolesti "bezmocných".

5) Proto cestou k uzdravení každého člověka a potažmo celé společnosti (včetně úpravy jejích zákonů) může být jen kultivovaný "návrat k sobě dovniř", poznání svých zapomenutých a vytěsněných negativních emocí a v důsledku takového poznání přirozené rozšíření vlastního vnímání, eliminace strachu a oslava jedinečně lidských duchovních kvalit.

Naše krédo :
ÚTOČNÝ I "JEN" MENTÁLNÍ  BOJ ČLOVĚKA PROTI ŽIVÉMU VEDE VŽDY JEN K ZÁHUBĚ AGRESORA. PROTO JSME STÁLE JEŠTĚ I V NEMOCNÉ SPOLEČNOSTI SCHOPNI SE BRÁNIT ÚSPĚŠ
.


vahy
Mgr. Marie Voříšková, advokát,
osvědčení České advokátní komory v Praze č. 6365 ze dne 19.8.1996, (komerční právník od r.1991, zaměstnanecká právnická praxe od r.1986),
sídlo: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44, PSČ 120 00.
Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění a to v oblasti práva občanského, korporátního, rodinného, úpadkového, správního, včetně převodů nemovitostí. Vymůžu Vám odškodnění za průtahy v řízení, nemajetkovou újmu, pomohu Vám ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu atp. Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy nájemní, kupní, darovací, pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků.
Nové paradigma - že nutným základem jednání je právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již téměř třicet let.
V oblasti práva trestního vystupuji vesměs výhradně jako obhájce ex offo s vědomím, že právo na ochranu svých práv má každý člověk ve svízelné situaci.
Odměnu za právní služby advokáta účtuji podle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.    
 
017


Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty při Krajském soudě v Hradci Králové pod evidenčním číslem 34/93 – A, jsem byla ustanovena na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních správcem konkursní podstaty (případně likvidátorem) těchto úpadců:
ŠECL František, Chotěboř
SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou
NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách
DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové
ENT – AX, s.r.o., Pardubice
Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v podkrkonoší,
TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč,
FM STEKO, s.r.o., Slatiňany
REVO VM s.r.o., Pardubice
GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč
ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče
FAJFR Milan, Choceň
VLČEK Petr, Pardubice
MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov
dekoracni-foto-03

 

MARIE VOŘÍŠKOVÁ

foto M Voriskova automediace

Přihlášení k odběru novinek

Pořad Českého rozhlasu

logo-crozhlas-pardubice

Máme hosty :

Moderátorka Jitka Slezáková pozvala do studia
osobnostní poradkyni Mgr. Marii Voříškovou

DOWNLOAD (STÁHNOUT) | STREAM

POČÍTADLO NÁVŠTĚVNOSTI


TOPlist