Říkáte, že "to" nejde ? Zastavte se na okamžik a čtěte :

Niccoló Machiavelli, (žil a tvořil v letech 1469 - 1527)  :

"A je třeba si připomínat, že nic nezačíná tak obtížně, není nebezpečnější prosazovat nebo nejistější ve svém úspěchu, než se ujmout vedení nad zaváděním nového pořádku věcí. To proto, že takový inovátor má za nepřátele všechny, kterým se dařilo za starých podmínek, ale jen vlažné obránce v těch, kterým se může dařit mnohem lépe v kvalitách nových. Tento chlad je částečně důsledkem obav z odpůrců, kteří mají moc a zákony na své straně, ale dílem plyne i z nedůvěřivosti lidí, kteří váhají uvěřit novotám, dokud si nezískají dlouhodobé zkušenosti s nimi. " 

Našich pět souvětí :

1) Každý člověk touží žít svobodně a radostně - k ochraně šťastného života každého člověka společnost lidí tvoří zákony. 

2) Dokud společnost lidí uctívá a respektuje přirozenou podstatu člověka - lidskou šlechetnost a právo na šťastný život, zákony jsou stručné, jednoduše jasné a jejich dodržování je rychle spravedlivě vynutitelné - ve zdravé společnosti každý sám ví, co je správné a co "se nesmí" a podle toho zodpovědně řídí svůj život. 

3) Nadřazuje-li však společnost nadevše právo jedněch lidí ovládat druhé a projev práva nerovnosti subjektů podřizuje absolutní nadvládě moci peněz a strachu, je už společnost lidí nemocná - zákony takové společnosti jsou komplikované, často nesmyslné a navzájem si odporující, moc zákonodárná, výkonná a často i soudní stojí přímo proti člověku.  

4) Nemoc společnosti lidí zastírá jejich zdravé "zevnitř" a je posilována systémem "mocných zvnějšku" cíleně programovaným vyvoláváním a současným potlačováním vnitřní emoční bolesti "bezmocných".

5) Proto cestou k uzdravení každého člověka a potažmo celé společnosti (včetně úpravy jejích zákonů) může být jen kultivovaný "návrat k sobě dovniř", poznání svých zapomenutých a vytěsněných negativních emocí a v důsledku takového poznání přirozené rozšíření vlastního vnímání, eliminace strachu a oslava jedinečně lidských duchovních kvalit.

Naše krédo :
ÚTOČNÝ I "JEN" MENTÁLNÍ  BOJ ČLOVĚKA PROTI ŽIVÉMU VEDE VŽDY JEN K ZÁHUBĚ AGRESORA. PROTO JSME STÁLE JEŠTĚ I V NEMOCNÉ SPOLEČNOSTI SCHOPNI SE BRÁNIT ÚSPĚŠ
.


vahy
Mgr. Marie Voříšková, advokát,
osvědčení České advokátní komory v Praze č. 6365 ze dne 19.8.1996, (komerční právník od r.1991, zaměstnanecká právnická praxe od r.1986),
sídlo: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44, PSČ 120 00.
Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění a to v oblasti práva občanského, korporátního, rodinného, úpadkového, správního, včetně převodů nemovitostí. Vymůžu Vám odškodnění za průtahy v řízení, nemajetkovou újmu, pomohu Vám ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu atp. Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy nájemní, kupní, darovací, pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků.
Nové paradigma - že nutným základem jednání je právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již téměř třicet let.
V oblasti práva trestního vystupuji vesměs výhradně jako obhájce ex offo s vědomím, že právo na ochranu svých práv má každý člověk ve svízelné situaci.
Odměnu za právní služby advokáta účtuji podle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.    
 
017


Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty při Krajském soudě v Hradci Králové pod evidenčním číslem 34/93 – A, jsem byla ustanovena na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních správcem konkursní podstaty (případně likvidátorem) těchto úpadců:
ŠECL František, Chotěboř
SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou
NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách
DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové
ENT – AX, s.r.o., Pardubice
Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v podkrkonoší,
TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč,
FM STEKO, s.r.o., Slatiňany
REVO VM s.r.o., Pardubice
GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč
ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče
FAJFR Milan, Choceň
VLČEK Petr, Pardubice
MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov
dekoracni-foto-03

 

MARIE VOŘÍŠKOVÁ

MarieVoriskova EBB

Přihlášení k odběru novinek

Pořad Českého rozhlasu

logo-crozhlas-pardubice

Máme hosty :

Moderátorka Jitka Slezáková pozvala do studia
osobnostní poradkyni Mgr. Marii Voříškovou

DOWNLOAD (STÁHNOUT) | STREAM

POČÍTADLO NÁVŠTĚVNOSTI


TOPlist