Pět vět :
1) Všichni toužíme po svobodě a radosti.
2) Všichni ale žijeme v nezdravé společnosti, člověku je stále hůř.  
3) Vývoj lidstva přináší množství nových technik, metod a návodů,
    jak civilizovanému člověku ulevit.
4) Efektivní techniky mají jedno společné - nutné uvolnění potlačené emoční bolesti.
5) Proto nové myšlení automediace® předcházi advokacii a ostatním pomáhacím profesím ...   a nejen jim.


vahy
Mgr. Marie Voříšková, advokát, osvědčení České advokátní komory v Praze č.6365, ze dne 19.8.1996, (komerční právník od r.1991, zaměstnanecká praxe od r. 1986), IČ: 46521488, sídlo: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44, PSČ 120 00, pobočka: Pecka, okres Jičín, Horní Javoří 23, PSČ 507 82. Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění a to v oblasti práva občanského, korporátního, rodinného, úpadkového, správního, včetně převodů nemovitostí. Vymůžu Vám odškodnění za průtahy v řízení, nemajetkovou újmu, pomohu Vám ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu atp. Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy nájemní, kupní, darovací, pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků. Nové paradigma - že nutným základem jednání je právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již téměř třicet let.V oblasti práva trestního vystupuji vesměs výhradně jako obhájce ex offo s vědomím, že právo na ochranu svých práv má každý člověk ve svízelné situaci. Odměnu za právní služby advokáta účtuji podle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.

Automediace®je od 30.7.2013 ochrannou známkou (u Úřadu pro prům.vlastnictví v Praze č. 336810) www.automediace.cz
 
017 AUTOMEDIACE® JE  NOVÉ  MYŠLENÍ, PŘESUN  BODU  POZORNOSTI  DO SVÉHO  STŘEDU 

 Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty při Krajském soudě v Hradci Králové pod evidenčním číslem 34/93 – A, jsem byla na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních spravovala konkursní podstaty těchto úpadců:
ŠECL František, Chotěboř
SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou
NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách
DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové
ENT – AX, s.r.o., Pardubice
Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v podkrkonoší,
TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč,
FM STEKO, s.r.o., Slatiňany
REVO VM s.r.o., Pardubice
GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč
ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče
FAJFR Milan, Choceň
VLČEK Petr, Pardubice
MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov
dekoracni-foto-03

 Na snímcích jsou naše zahrady v podočce advokátní kanceláře u hradu Pecka.

MARIE VOŘÍŠKOVÁ

foto M Voriskova automediace

Přihlášení k odběru novinek

Pořad Českého rozhlasu

logo-crozhlas-pardubice

Máme hosty :

Moderátorka Jitka Slezáková pozvala do studia
osobnostní poradkyni Mgr. Marii Voříškovou

DOWNLOAD (STÁHNOUT) | STREAM

POČÍTADLO NÁVŠTĚVNOSTI


TOPlist