Váš advokát

… když myslíte, že dál už to nejde.


Plinius mladší - Gaius Plinius Caecilius Secundus, 
římský spisovatel a právník, advokát, 61 – 113:
"NON EST PRINCEPS SUPRA LEGES,
SED LEGES SUPRA PRINCIPEM"
Panovník (člověk "první") nestojí nad zákony,
ale zákony nad panovníkem (nad všemi lidmi).


 

 

 

Zákony především pro lidi

NAŠICH PĚT SOUVĚTÍ  :
1) Každý člověk touží žít svobodně a radostně - k ochraně šťastného života každého člověka společnost lidí tvoří zákony. 

2) Dokud společnost lidí uctívá a respektuje přirozenou podstatu člověka - lidskou šlechetnost a právo na šťastný život, zákony jsou stručné, jednoduše jasné... 

Více

... proto k soudu pomalu

ÚSTAVNÍ NÁLEZ vydaný dne 1. září 2016 Ústavním soudem České republiky (dále „Ústavní soud“) pod  sp. zn. II. ÚS 1847/16 se zabývá povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní úpravy ...

Více

Vítězství je v rovnováze

Výňatek z rozhovoru s prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšilem, Ph.D., DSc. , laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016 - obor společenské vědy : PRÁVNÍ SYSTÉMY ODPOVÍDAJÍ RŮZNÝM KULTURÁM Text: Josef Matyáš Věnujete se výzkumu právních systémů v různých částech světa,…

Více